Verkiezingsprogramma

Een stem op de PvdA Heerhugowaard is: kiezen voor solidariteit en betrokkenheid. Dat zijn niet zomaar goedkope woorden maar hechte uitgangspunten die we (als sociaaldemocraten)in al ons handelen, al onze standpunten en al onze acties als basis gebruiken. De PvdA Heerhugowaard is en blijft solidair met de mensen die het financieel en sociaal gezien zwaar hebben. We verwachten diezelfde solidariteit van mensen met voldoende kansen en brede schouders. Zij hebben de mogelijkheden mensen die het aanzienlijk minder goed hebben getroffen, meer kansen te geven. De PvdA Heerhugowaard gelooft in de kracht van mensen binnen een gemeenschap. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alledag geven de beginselen van de PvdA Heerhugowaard de richting.

Lees hier het hele programma:

PvdAverkiezingsprogramma2014-2018