Standpunten

Zoeken

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Een stem op de PvdA Heerhugowaard is: kiezen voor solidariteit en betrokkenheid. Dat zijn niet zomaar goedkope woorden maar hechte uitgangspunten die we (als sociaaldemocraten) in al ons handelen, al onze standpunten en al onze acties als basis gebruiken. De PvdA Heerhugowaard is en blijft solidair met de mensen die het financieel en sociaal gezien zwaar hebben. We verwachten diezelfde solidariteit van mensen met voldoende kansen en brede schouders. Zij hebben de mogelijkheden mensen die het aanzienlijk minder goed hebben getroffen, meer kansen te geven. De PvdA Heerhugowaard gelooft in de kracht van mensen binnen een gemeenschap. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alledag geven de beginselen van de PvdA Heerhugowaard de richting.

Lees verder

Woningen

Wij vinden dat er razendsnel honderden woningen gebouwd moeten worden voor de lage en middeninkomens die al te lang op een betaalbare woning wachten. Nu de economie weer op volle toeren draait, is het de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen op te schroeven. In elke doelgroep is er een grote vraag. Senioren willen graag doorstromen naar een passende, betaalbare woning. Jongeren wachten nu vaak een jaar of 6 op een huurwoning en een hypotheek is met een klein inkomen niet te krijgen. We maken afspraken met gemeenten in de regio om gezamelijk tot een concreet regionaal bouwplan te komen. En mensen die een woning hebben en anders willen kunnen ook moeilijk iets vinden. Wat ons betreft bouwen we, als de buurt het ook goed vindt, de hoogte in. De PvdA wil een subsidie voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Als die woning er dan is dan wil de PvdA bewoners meer invloed op hun woning geven. Als de woning gebouwd of gerenoveerd wordt, beslissen de(toekomstige) bewoners mee over de indeling en afwerking van de woning. De PvdA wil experimenteren met zelfbouw door wooncoöperaties. Zoals in Blijburg, Amsterdam waar mensen zelf woningbouwcorporaties oprichten en hun woningen zelf bouwen. De PvdA wil dat er gebouwd wordt naar behoefte. Dus als er een grote behoefte is aan seniorenwoningen dan moeten we dat doen. Laten we niet de ene doelgroep tegen de andere doelgroep uitspelen en bouwen wat nodig is want iedereen wil een dak boven zijn hoofd. Daarbij is belangrijk dat we vanaf het begin van een bouwplan overleggen met buurtbewoners. Luisteren naar wat de wens is en daar ook iets mee doen. De PvdA wil dat iedereen in Heerhugowaard de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Wij streven naar gemengde wijken. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten onze gemeente.

Lees verder