Over ons

De Sociaal-Democratie

Aan het eind van de achttiende eeuw ontstond er in de West-Europese samenleving een groep mensen die tot honger en armoede gedoemd leken. Er kwam een nieuwe, industriële wijze van produceren en de werkplaatsen van ambachtslieden werden vervangen door fabriekshallen waarin tientallen arbeiders in dienst stonden van één fabriekseigenaar. De gevolgen daarvan waren in de 19e eeuw duidelijk zichtbaar: naast een sterke positie van het financiële en koloniale kapitaal, was de industrie zwak ontwikkeld en de arbeidersbevolking verpauperd. Bij tijd en wijle kwamen deze arbeiders wel in verzet, maar in eerste instantie leidde dit niet tot resultaat. Later stonden er -uit andere dan arbeiderskringen- leiders op in deze sociale strijd. De ‘Utopisten’ ontwierpen ideale samenlevingen zonder armoede en ellende en hoopten dat deze ooit in werkelijkheid gerealiseerd zouden worden.
Oprichting
De Partij van de Arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht als voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en deChristelijk-Democratische Unie (CDU). De PvdA wilde een ‘doorbraakpartij’ zijn, een gedachte die tijdens de Tweede Wereldoorlog was gevormd. Liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten, die in het verzet tegen de Duitse bezetting hadden samengewerkt, wilden één partij vormen en niet onderling strijd leveren. Lijfspreuk van de PvdA werd al snel: ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. Een aantal ontevreden SDAP’ers richtte op 11 mei 1946 als reactie op de vorming van de PvdA de Oude SDAP (OSDAP) op, die echter begin jaren ’50 weer ter ziele ging. In de praktijk bleek de PvdA echter te links voor veel van de voormalige leden van de VDB, met als gevolg de oprichting van de VVD in 1948.
In Heerhugowaard bestaat de PvdA al meerdere decenia. Door de komst van arbeiders van o.a. de Hoogovens steeg de populariteit van de PvdA door de jaren heen. Hierdoor mochten we ook vaak plaatsnemen in het gemeentebestuur van Heerhugowaard.