9 januari 2015

ZORG EN WELZIJN IN DE PRAKTIJK

De fractie van de PvdA in Heerhugowaard wil de komende maanden uw ervaringen weten op met name het gebied van zorg en welzijn. Let wel: zowel de slechte als de goede. In de diverse media hebben we maanden lang kunnen lezen over wat fout zal gaan en wat de nadelen zullen zijn.

Nu de nieuwe wetten van het sociale domein sinds 1 januari zijn ingegaan letten wij extra op de uitvoering van al die regelingen. Zeker nu de gemeente er vele taken bij heeft gekregen: dat houdt automatisch in dat de gemeenteraad meer controletaken heeft over de uitvoering daarvan. Dat lukt goed zodra ook onze fractie vanuit de samenleving veel, heel veel berichten kan krijgen over de gevolgen in de praktijk. Hoe meer berichten, des te sneller wij in de gemeenteraad goed onderbouwd kunnen reageren. Eerst dan weten we echt wat goed of fout gaat en welke nadelen er zijn.

De Heerhugowaardse fractie organiseert in april een grote regionale bijeenkomst over zorg en welzijn, waar alle betrokken partijen voor worden uitgenodigd. Het is de bedoeling dat uitgebreid wordt bekeken hoe de ontwikkelingen zijn in het eerste kwartaal en wat verder zou kunnen worden gedaan. Ook daarom zijn meldingen méér dan welkom. Want zorg en welzijn overstijgt elke politiek! Wij horen graag van u, via contact of telefonisch via 06 312 65 894 en als u dat wenst maken wij met u een afspraak. 2015 is het jaar dat wij in Heerhugowaard gaan bekijken hoe een en ander zich ontwikkelt. Wíj ontwikkelen graag mee. Wíj gaan er voor!