30 januari 2015

ZORG DICHTBIJ IN COOL!

De fractie van de PvdA Heerhugowaard organiseert woensdag 13 mei 2015 een brede bijeenkomst waarbij met betrokken partijen en instanties wordt ingegaan op de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein en de praktijkervaringen van de afgelopen maanden. Daarbij kunnen wensen en het eventueel bijstellen van lokaal en regionaal beleid aan bod komen. Burgemeester Han ter Heegde zal als technisch voorzitter de avond leiden. 

Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur in theater Cool, tegenover het huis van de gemeente aan het Coolplein, winkelcentrum Middenwaard.

Meerdere sprekers zullen vanuit de eigen organisatie de opgedane ervaringen toelichten. Lid van de Tweede Kamer en huisarts Marith Rebel-Volp zal de avond als eerste spreker openen. Ook zijn vanuit het Heerhugowaardse college van B&W Gido Oude Kotte en Monique Stam aanwezig.

De bijeenkomst is bedoeld voor onder meer raads- en collegeleden en ambtenaren, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de zorgsector, welzijn, thuiszorg, sociale ondernemers, WNK, jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGZ, GGD, wijkverpleging en sociale wijkteams. In februari zullen uitnodigingen worden verzonden en uiteraard is spontaan aanmelden altijd een optie.

Meer informatie is te verkrijgen via  jaapkoppelaarpvda@icloud.com