Door Stefan Brau op 2 juli 2013

Zomerreces

Het politieke seizoen 2012/2013 is afgesloten met de algemene beschouwingen. Dit waren succesvolle beschouwingen voor de PvdA Heerhugowaard. Sowieso is 90% van het coalitieakkoord uitgevoerd. En door verschillende amendementen voor de voorjaarsnota hebben we voor elkaar gekregen dat geld, dat gereserveerd was voor het Huygens College, ook echt aan dit doel besteed wordt.

Ook komt er een starterslening in Heerhugowaard. Met ingang van 1 oktober is het mogelijk om als starter €25.000 te lenen om zo de eerste woning te kopen. We hopen dat dit de woningmarkt stimuleert. Ook is er in de afgelopen week aandacht gevraagd voor de actuele woonsituatie in Heerhugowaard. Uit het document “Regionale Woonvisie” is gebleken dat we veel dure huurwoningen hebben. Daardoor vindt de groep inwoners tot 24 jaar makkelijker een woning in Alkmaar dan hier. Dit vinden we een ongewenste ontwikkeling. Dit wordt meegenomen in de lokale invulling van de Regionale Woonvisie.

Voor meer informatie over de starterslening kunt u terecht bij de gemeente Heerhugowaard. Kijk op www.heerhugowaard.nl voor het emailadres.

Wij wensen u, indien u vakantie heeft, een fijne vakantie. En anders een mooie zomer gewenst. Vanaf 19 augustus vergaderen we weer. Mocht u interesse hebben om eens langs te komen bij de fractie, dan nodigen we u graag uit. Als u gebruik wilt maken van het fractiespreekuur dan kunt u een email sturen: pvdaheerhugowaard@gmail.com

Of neem contact op via twiter of facebook(zie gegevens rechts beneden onder Social)

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau