28 augustus 2013

Winkels alle zondagen open!

Een amendement van de PvdA en de VVD heeft een meerderheid gehaald in de gemeenteraad. Dit werd ingediend bij het agendapunt winkeltijden. De regering heeft het mogelijk gemaakt lokaal de winkeltijden vast te stellen. Na veel geluisterd te hebben naar winkeliers, zowel klein als groot, en het winkelend publiek bleek dat een meerderheid  een openstelling van alle zondagen wenst. Een winkelier wordt op geen enkele wijze verplicht open te zijn op zondag. Er is een mogelijkheid gecreeërd om open te kunnen. De PvdA vindt dat winkeliers zelf in staat zijn de juist keuzes te kunnen maken. Daarom mogen wij als gemeente geen belemmeringen opwerpen bij die keuze vrijheid.

Voor Heerhugowaard betekent het meer werkgelegenheid(belofte verkiezingsprogramma), een aantrekkelijkere (winkel)stad en een steun in de rug voor de winkeliers om de concurrentiepositie te versterken.

Bovendien wenst de PvdA niemand op te leggen hoe zij hun tijd “moeten” indelen. Enkele andere partijen die het op namen voor de zondagsrust waren bezorgd dat deze mensen nu wel “moeten” werken. Gelukkig heeft de PvdA de afgelopen decenia veel gedaan aan de bescherming van werknemers waardoor deze angst ongegrond is.