16 februari 2014

Waarom PvdA?

Het is op 19 maart aan u om te bepalen hoe we verder gaan. Komende jaren worden de verantwoordelijkheden van gemeenten groter. Zorg, werk, wonen. Het lokale bestuur is daar straks aan zet. Daarom zijn de komende verkiezingen zo belangrijk: meer dan ooit doet het ertoe wie de keuzes maakt in uw gemeente. Kiest Nederland voor een partij die liever de belasting op dure huizen verlaagt dan het geld aan zorg, onderwijs en sociale voorzieningen te besteden? Kiest Nederland voor een partij die al zijn energie steekt in het verzet tegen alle veranderingen en verantwoordelijkheden, die het motto “100% tevree of anders nee” hanteert, in plaats van samen te werken met anderen voor het verbeteren van de zorg en het verbeteren van de buurt? Of kiest Nederland voor een partij die zorg, werk en wonen in haar genen heeft, en die in haar keuzes gedreven wordt door de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk te maken, en iedereen een kans op een baan te bieden. Een partij die zich niet neerlegt bij de scheiding tussen dure wijken en achterstandswijken, maar die dag na dag strijd voor ongedeelde steden en dorpen. Een partij die niet alleen praat over emancipatie en integratie, maar waar de zonen of dochters van immigranten met hard werken gewoon wethouder of zelfs burgemeester van een heel grote stad kunnen worden. Wil je op zo’n partij stemmen, dan stem je op de Partij van de Arbeid. Een sterker Nederland. Een socialer Nederland. Voor dat Nederland gaan we deur voor deur, straat voor straat, buurt voor buurt om campagne te voeren. Delen we honderdduizenden rozen uit, spreken we miljoenen mensen, vertellen we keer op keer ons verhaal over het land van onze idealen.

Omdat ons verhaal de moeite waard is om voor te strijden Omdat we het doen voor de mensen die ons nodig hebben Samen op weg naar een fantastische uitslag op 19 maart! Dank u wel.

Diederik Samsom