Door Stefan Brau op 4 september 2013

Waardse Primeurwoningen

Het besluit over wat er moet gebeuren met zorgenkindje Stichting Primeurfonds is gisteravond een maand uitgesteld tijdens de commissie Stadsontwikkeling. De Heerhugowaardse raadsleden konden geen grip krijgen op de vele aspecten van het slepende conflict rondom de starterswoningen die de stichting bezit.

De chaotische avond heeft wel opgeleverd dat zowel de gemeenteraad als wethouder Jan Willem de Boer toegaven fouten te hebben gemaakt. De Boer: “De moeizame communicatie met het bestuur van de stichting en de bewoners van de woningen is ook mij aan te rekenen. Dit had beter gemoeten.”

Dit werd gematigd positief ontvangen door de ruim veertig bewoners op de publieke tribune die tijdens hun spreekrecht aangaven nooit iets te hebben gehoord van de gemeente. “Via via hebben wij moeten horen wat er met onze woningen staat te gebeuren. Wij willen hier ook onze visie op geven”, zei Sander Noordman namens de Verenigingen van Eigenaren (VVE) van de Blue Print woningen en de huizen aan de Bergmolen die onder stichting Primeurfonds vallen.
De bewoners lopen al jaren tegen grote problemen aan wanneer ze hun huis willen verkopen. Dankzij een ingewikkelde erfpacht constructie moet een koper namelijk naast de verkoopprijs ook geld betalen aan de stichting. En hierdoor wil geen enkele bank een hypotheek verstrekken aan potentiële kopers.
Inmiddels verkeert de stichting in financiële problemen en is slechts één bestuurslid over. Het college deed daarom het voorstel om de stichting te kopen, zodat de erfpacht aan de gemeente afgedragen zou moeten worden. Dat is een veel gebruikelijkere constructie.
Maar over dit voorstel konden de commissieleden het niet eens worden.
Na een paar uur felle discussie werd tot een maand uitstel besloten. Wethouder De Boer moet wel zo snel mogelijk om tafel met de VVE’s en het bestuurslid van de stichting.

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau