10 juni 2014

Voorjaarsnota 2014

Vooruitblik Voorjaarsnota 2014:

Voor de verkiezingen heeft de PvdA al gezegd dat er prioriteiten gesteld moeten worden voor de toekomst. Concreet: nu grote uitgaven/projecten uitstellen of temporiseren in tijd. Wij zijn bijvoorbeeld niet tegen de Zuidtangent-tunnel maar willen eerst zekerheid over de zorg. De gemeente wordt daar grotendeels verantwoordelijk voor. Een duidelijk zicht op financiën voor zorg en welzijn (de komende transities, Wmo etc.) is er bijvoorbeeld nu nog niet. Die visie heeft de PvdA wel: Zorg eerst, de tunnel komt later! Dat zorgt er wel voor dat deze nota niet volledig is en deels in het late najaar kan worden afgerond. De PvdA kan pas akkoord gaan als de vrijheid blijft om komend najaar een en ander te kunnen heroverwegen en aanpassen.