12 september 2013

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Momenteel wordt het verkiezingsprogramma voor de volgende raadsperiode geschreven. Dat is een belangrijk moment want als u een suggestie of idee heeft dan mag u dat nu aan ons doorgeven. De PvdA Heerhugowaard stelt het erg op prijs om uw inbreng voor de toekomst van de stad te vernemen. Het maakt niet uit wat het onderwerp is. Denk mee, praat mee, doe mee.

Er zal gekeken worden of uw inbreng passend is in onze sociaal democratische visie op de samenleving. De PvdA Heerhugowaard streeft naar een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Kernwaarden hierbij zijn solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie.

Dank vast voor uw reactie. Voor 1 oktober dient uw reactie binnen te zijn.

Mail naar: heerhugowaard@pvda.nl