7 februari 2014

U heeft 19 maart wel degelijk iets te kiezen!

19 maart is de keus aan u. U kiest dan een nieuwe gemeenteraad in Heerhugowaard. Aan u de keus. Stemt u op een partij die de “zoek het zelf maar uit” maatschappij nastreeft of kiest u een partij die kansen biedt en waarbij je toekomst telt, in plaats van je afkomst. Kiest u een partij die roept sociaal te zijn maar zo conservatief is dat ze alles bij het oude houden?
De PvdA is een partij die strijdt voor behoud en realisatie van meer sociale huurwoningen in plaats van huurwoningen te verkopen. De PvdA is een partij die de lagere inkomens ontziet in al haar plannen. Die de zorg dichtbij in uw wijk organiseert zodat u langer thuis kan blijven wonen.
Overlast in de wijken lossen we samen met u op. Omdat het uw leefomgeving is en medezeggenschap voor ons van groot belang is. Plannen dienen ten alle tijden door u gedragen te worden.
De PvdA staat voor zorg dichtbij met minder regels, werk door samen met ondernemers en u de economie aan te jagen en kansen te creëren en wonen(meer betaalbare koop en huurwoningen in Heerhugowaard)

Diederik vertelt u waarom?