Door Jaap Koppelaar op 12 juni 2016

Te Breken Belofte?

NHD-artikel van 9 juni 2016: ‘Deze week maakte de AVVN Dickhoff uit voor ’wethouder met slappe knieën’, omdat hij zich niet houdt aan de belofte aan de 48 tuinders om hen aan iets nieuws te helpen.’
En:
‘Volgens Dickhoff zijn intussen de tijden veranderd. ,,Moet je nog wel investeren in het gedachtegoed van 2011?”, zo is zijn retorische vraag.’

Wij: ja dat investeren moet. Tijden kunnen veranderen, maar beloften lopen door. Dat blijkt onder meer uit het feit dat een wethouder ook verantwoording draagt voor beleid van voorgangers. Los daarvan lijkt het mij een kwestie van sociaal gedrag. Overal. Met iedereen. En altijd.

Artikel: ‘(…) Volgens Dickhoff denkt de gemeente tegenwoordig ’vraaggericht’: Als ergens vraag naar is gaat de gemeente kijken of ze kan helpen bij het realiseren. Het ’van bovenaf’ regelen van een volkstuinencomplex vindt Dickhoff ouderwets, het is ’aanbodgericht’: De gemeente biedt een complex aan en het is afwachten of er iemand behoefte aan heeft.’

Wij: Naast de belofte bestaat die behoefte bij 48 tuinders. De vraag bestaat dus. En dat afwachten duurt al jaren. Door de volkstuinders.

Ons advies: geef ruiterlijk toe dat dit college op dit moment geen oplossingen ziet. En ga dan ook doen wat de nieuwe tijd vraagt: pak die regisserende rol op, verbind partijen en blijf je inzetten. In plaats van deze ‘oplossing’ presenteren. Want wij zitten daar voor ten minste alle inwoners van onze gemeente.

Meevaller?

Dit gedrag zullen we bij de komende behandeling van de voorjaarsnota weer zien. Als gesproken wordt over een ‘eenmalige meevaller’ van vele miljoenen. En waar zal blijken dat die meevaller het gevolg is van besparen op buurthuizen, wijkcentra, sportveld en nog meer. Waarvan ruim acht miljoen gereserveerd moet worden voor een tunnel-idee.
En vier ton voor de nieuwbouw van het Huygens College. Overigens een schreeuw om nieuwbouw van ver voor 2011, dus nu maar hopen dat daar anno 2016 ook vraag naar is. Want je weet het met dit college nooit: “Moet je nog wel investeren in het gedachtegoed van 2011?” 
 
Het niet nakomen van een door de overheid afgegeven belofte zal vanuit deze hoek nooit worden gesteund. 
 
Het artikel: 

Geen nieuw volkstuincomplex Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD – Geen vervanger van het volkstuinencomplex aan de Krusemanlaan. De gemeente vindt dat er genoeg moestuinen zijn. Maar er is wel geld voor wie nog iets wil opzetten als de Middenmoes of de Buttermoes.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl – 9-6-2016, 22:00 (Update 9-6-2016, 22:00)


Wethouder Dickhoff kiest voor ommezwaai in beleid Heerhugowaard
D

at is in een notendop de ommezwaai waar wethouder Leo Dickhoff de gemeenteraad warm voor wil krijgen. Waar eerst jaren gezocht is naar een vervangende ruimte voor 48 volkstuinen aan de Krusemanlaan, gooit de gemeente nu de handdoek in de ring.

Die 48 waren onderdeel van het volkstuincomplex Oosterwaard dat moest wijken voor een crematorium en een rotonde voor de Westfrisiaweg. Een deel van de tuinders kon een plek krijgen aan de Molenweg, de overige 48 moesten geduld hebben. Er zou voor hen een complex komen aan de zuidzijde van de gemeente.

Andere tijden

Dat lukt om allerlei redenen niet en volgens Dickhoff zijn intussen de tijden veranderd. ,,Moet je nog wel investeren in het gedachtegoed van 2011?”, zo is zijn retorische vraag.

Volgens Dickhoff denkt de gemeente tegenwoordig ’vraaggericht’: Als ergens vraag naar is gaat de gemeente kijken of ze kan helpen bij het realiseren. Het ’van bovenaf’ regelen van een volkstuinencomplex vindt Dickhoff ouderwets, het is ’aanbodgericht’: De gemeente biedt een complex aan en het is afwachten of er iemand behoefte aan heeft.

Terwijl er intussen allerlei initiatieven van de grond zijn gekomen als de Middenmoes en de Buttermoes. Dat zijn complexen die op verzoek van bewoners beschikbaar zijn gesteld. Ze liggen op lapjes grond die onmiddellijk teruggegeven moeten worden als er een bouwplan voor komt. 

Onzekerheid

Dat is ook waarom de AVVN, Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland, ze niet mee wil tellen. Voor tuinieren heb je zekerheid op lange termijn nodig, zo vindt de AVVN.

Dickhoff zegt niet dat hij in het nieuwe beleid deze tuinen ongemoeid zal laten. ,,Maar wij hebben geen plannen om daar iets te ontwikkelen, althans op het ogenblik niet.” En als er in andere wijken ook initiatieven ontstaan voor een moestuin, een daktuin, of wat dan ook, dan heeft de gemeente 150.000 euro klaar liggen om waar mogelijk te helpen met de realisatie.

Deze week maakte de AVVN Dickhoff uit voor ’wethouder met slappe knieën’, omdat hij zich niet houdt aan de belofte aan de 48 tuinders om hen aan iets nieuws te helpen. 

Jaap Koppelaar

Jaap Koppelaar

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (vice fractievoorzitter), commissies MO en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Ik was een jaar of 15 en bemerkte dat niet alles eerlijk wordt verdeeld. Erger nog: veel wordt oneerlijk verdeeld. Nog altijd. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? tja… ook ik ben

Meer over Jaap Koppelaar