Spooronderdoorgang en Stationsgebied

Door Stefan Brau op 29 november 2017

Toen wij een paar maanden geleden gesprekken voerden over deelname aan deze coalitie was één harde eis. We geven niet eerder geld uit dan voor we het hebben. Uiteraard had ik o.a. dit project in mijn achterhoofd. Voor mij als sociaaldemocraat is het van het grootste belang dat het project: het stationsgebied, niet ten kosten gaat van de sociale voorzieningen.
Vanavond spits zich toe op twee vragen:
Geven wij het college 24 miljoen voor de verdere ontwikkeling Zuidtangent in het Stationsgebied. Het gaat hier om‘de wateropgave’, ‘de N242-zijde’, ‘de spooronderdoorgang’ en ‘het kruispunt Stationsplein-Zuidtangent’
Het is dus niet alleen de spooronderdoorgang zoals je soms weleens leest.  En mag dat gerealiseerd op de manier zoals voorgesteld?
Allereerst het laatste punt:
Voor dit voorstel is naar mijn mening goed geluisterd naar de omgeving. De klankbordgroepen hebben geweldig werk geleverd. Ik heb zelf een aantal mensen uit de groepen gesproken en er klonk geen enkele kritiek.
Dus daarvoor chapeau. Dat laten meedenken en meepraten werkt zeer verhelderend. In de commissie zei ik al dat er ook “negatieve geluiden” te horen waren. Niet uit de klankbordgroepen maar er waren veel e-mails en het kostte de fractie veel tijd, omdat dikwijls telkens dezelfde mensen aandacht vroegen. Dat is niet erg maar nieuwe informatie kwam vaak niet boven water. Men bleef hangen in de ingenomen posities. Telkens dezelfde langspeelplaat wordt saai. Dat kan iedereen begrijpen.
Mag het op deze wijze gerealiseerd worden. Ja, graag want dit is wat wij bedoelen dat een plan voldoende draagvlak moet hebben. 100% draagvlak lukt nooit.
Voor ons geldt dat wij ook niet direct stonden te springen toen de ideeën een aantal jaar geleden voorgereden werden. Inmiddels hebben wij begrepen, ook buiten de klankbordgroepen om, dat vele inwoners de Stationsgebiedsontwikkelingen een warm hart toedragen.
Eindelijk doorrijden en Een mooiere entree van Heerhugowaard kregen we vaak te horen. Maar de ontwikkelingen zijn niet gratis.
Daarom nu antwoord op de eerste vraag: Voteren wij de 24 miljoen?
De PvdA fractie heeft altijd gezegd. Mooie ideeën, maar dat geld moet er wel zijn. En achter die uitspraak staan we nog steeds. De dekking moet deugen. Als je het besluit leest dan is op te merken dat die garantie gegeven is. Komt het resterende geld er niet, dan ook deze ontwikkeling voorlopig niet. Ik zeg bewust voorlopig want uiteindelijk zal er toch echt iets moeten gebeuren daar. En het is echt niet zo dat elke ondernemer tegen is. Wij hebben er zelf ook vele mogen spreken van de industriestraat en omgeving die het juist geweldig vinden maar vrezen voor langdurige overlast. Wat weer slecht voor business is.
Maar omdat punt 2 ons volledig bediend en zekerheid geeft dat er “geen activiteiten plaatsvinden als het geld er niet is” stemmen wij er mee in.
Met name punt 2 in het voorstel (in geval GS en mogelijk PS geen besluit nemen vervalt de votering van het krediet) staat ons zeer aan.
Dat neemt niet weg dat we dan moeten kijken hoe we andere verbeteringen met het resterende bedrag WEL zouden kunnen uitvoeren. Want dat de stationsbuurt voortvarend aangepast moet worden aan de eisen van de 21ste eeuw staat voor ons als een bouwpaal boven water.
Onze reactie op onder andere voorliggende amendementen.
Vlak voor de besluitvorming, die nu plaats moet gaan vinden, zijn we van veel kanten benaderd met amendementen en met ideeën over correcties, andere insteek, varianten op financieringen, beperkingen in tijd en zelfs uitstel, afstel of afblazen.
We praten nu al jaren over dit project. We zijn blij met het meedenken door al deze mensen, maar we kunnen nu niet meer meegaan in deze ideeën, waarna een aantal ons de indruk geeft de het meer te maken heeft met vertragings-tactieken.

De inwoners, de ondernemers en andere belanghebbenden hebben nu recht op duidelijkheid. Hak een knoop door en toon daadkracht!

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau