11 november 2013

Regionale Huisvesting Arbeidsmigranten Antwoorden en vragen

Deze maand wordt de kadernota Regionale Huisvesting Arbeidsmigranten behandeld in de gemeenteraad. De PvdA stelde hierover de volgende vragen. Onder de vragen vindt u de antwoorden van de gemeente.

 

Is bekend met de wijze waarop (en hoeveel) arbeidsmigranten in Heerhugowaard gehuisvest zijn en kunt u mij informeren over de kwaliteit van die huisvesting en de wijze waarop daar toezicht op wordt gehouden?

 

De kadernota is een regionale paraplunota die nog verder lokaal moet worden ingevuld. Parallel aan het opstellen hiervan is onder Kompas Noordkop ook een interventietraject gestart om de omvang van het ‘probleem’ in beeld te krijgen. Dat blijkt niet eenvoudig. Dat beeld is dan ook nog niet compleet. Ook niet voor Heerhugowaard. Wat we weten over de huisvesting in Heerhugowaard is het volgende: De kwaliteit is redelijk, in sommige gevallen goed.

 

Indien er signalen ontvangen worden over misstanden en de wijze waarop arbeidsmigranten zijn gehuisvest: op welke wijze wordt daartegen opgetreden?

 

Bij signalen over misstanden controleert het interventieteam van Kompas Noordkop. Worden er mistanden in Heerhugowaard aangetroffen (tot nu toe niet voorgekomen) dan wordt er gehandhaafd en indien nodig bestuursdwang toegepast.

 

Indien er signalen ontvangen worden over misstanden en de wijze waarop arbeidsmigranten zijn gehuisvest: bent u dan bereid te zoeken naar vervangende (al dan niet tijdelijke) huisvesting voor de getroffen arbeidsmigranten?

–       Indien ja, op welke wijze? Wilt u de raad hierover informeren?

–       Indien nee, waarom niet? Wat zijn uw beweegredenen en/of alternatieven?

Dit is een politieke vraag. Er is nog geen beleid op dit onderwerp. De kadernota is een paraplunota die verder dient te worden uitgewerkt. De uitwerking zal aan de raad worden voorgelegd.

Indien er misstanden worden geconstateerd dan wordt het uitzendbureau of werkgever die de arbeidsmigranten in de woning /pand heeft geplaatst gesommeerd per direct vervangende woonruimte te zoeken.