Door Stefan Brau op 30 juni 2016

PvdA zet zich in voor mensen met een beperking

De PvdA heeft een motie ingediend die unaniem aangenomen is om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Met de app “ongehinderd” kunnen zij, die bijvoorbeeld een lichamelijke beperking hebben, beter hun weg vinden in Heerhugowaard. In één oogopslag valt te zien welke gebouwen goed toegankelijk zijn. Deze motie werd unaniem gesteund:
Motie toegankelijkheid
De gemeenteraad van Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 30 juni 2016,
behandelende de voorjaarnota,
Constateert dat:
– De afgelopen winter in Eerste en Tweede Kamer het voorstel ter ratificatie van het
VN verdrag voor mensen met een beperking is aangenomen;
– Dat betekent dat vanaf 1 januari 2017 toegankelijkheid de norm is voor alle publiek
gebouwen;
– Heerhugowaard nog (lang) niet overal aan deze norm voldoet, ook niet voor gemeentelijke
gebouwen;
– Er een app bestaat (Ongehinderd) die mensen met een beperking inzicht geeft in de
toegankelijkheid van gebouwen zodat zij hun locatiekeuze tevoren kunnen maken;
– Deze app nu al door meer dan 17.000 mensen met een beperking wordt
geraadpleegd;
– Deze app vanuit een positieve benadering toegankelijkheid bevorderen kan;
Roept het college op om:
– Een onderzoek te starten om aansluiting te verkrijgen bij de app van Ongehinderd.

-De kosten hiervan inzichtelijk te maken.

-De raad regelmatig te informeren over de vordering in de commissie MO
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens PvdA Heerhugowaard

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau