17 september 2013

PvdA zet in op bestrijding jeugdwerkloosheid

In Heerhugowaard heeft jeugdwerkloosheid de volle aandacht.

De jeugdwerkloosheid in onze regio (Noord-Holland Noord) is in twee jaar tijd gestegen van 1.400 naar 2.300 werkloze jongeren. Dit zijn jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Er is een actieplan opgesteld. De doelstelling van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord is om zoveel mogelijk jongeren zonder startkwalificatie aan een baan, leerwerkbaan of stage te helpen.

Het kabinet stelde hiervoor landelijk 25 miljoen beschikbaar. Hiervan kreeg de regio Noord-Holland Noord op 11 september jl.  €702.500 aan impulsgelden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regio ontvangt daarnaast circa €960.000 subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, welke ook bestemd is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Nu komt er vanuit het rijk 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Lodewijk Asscher ondertekende vijf convenanten, waardoor er 4500 extra banen, leerbanen of stages voor jongeren worden gecreëerd, waarvan 1200 gefinancierd door extra geld van dit kabinet.

We moeten op een slimme manier jongeren aan de slag helpen en betrokken houden bij de arbeidsmarkt. Door te zorgen dat ze op school zitten, een stage of een baan hebben. Om ervoor te zorgen dat jongeren optimaal zijn voorbereid zodat ze een vliegende start maken zodra de economie weer aantrekt. En om te voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat.

Onze actiepunten:

  • Na 3 maanden een werk-leeraanbod voor werkloze jongeren
  • Stimuleer doorleren
  • Een conventant met lagere overheden: zelf jongeren in dienst nemen
  • Intensivering baangarantie-trajecten in zorg en techniek
  • Ervaringscertificaten voor jongeren
  • Werkpools ook voor jongeren
  • Verbeter de aansluiting tussen onderwijs en arbiedsmarktPak vroegtijdig schoolverlaten aan
  • Laat leerlingen nadenken over hun toekomstperspectief

Heeft u zelf een idee of suggestie om de jeugdwerkloosheid te bestrijden? Praat mee met de PvdA en reageer op dit bericht.