23 september 2014

PvdA VOOR WARME OVERDRACHT

‘Het moment van vaststellen van de Wmo 2015 door de Eerste Kamer, op 8 juli 2014, laat geen uitgebreid kaderstellend proces van de gemeenteraad toe’, lezen we in de stukken voor de raadsvergadering van september.

Met andere woorden: omdat onze gemeente al op 1 januari 2015 de uitvoering krijgt blijft te weinig tijd over voor een gedegen afweging, voor het stellen van kaders en een gedegen begeleiding van het proces. Wij vinden dit een meer dan schandalige zaak en we gaan hier fel tegenin. Niet in de laatste plaats omdat dit niets te maken heeft met een democratisch bestel zoals dat ons voor de ogen staat. Onze fractie heeft altijd gezegd niet akkoord te gaan met deze snelheid van invoering. Dat gaat gegarandeerd ten koste van de bestaande kwaliteit. Bovendien is het voor ons een feit dat 53.000 Waarders dat tempo ook niet bij zullen kunnen houden. Wij gaan voor een overgangsperiode in tijd, met dezelfde Haagse bluf als waarmee politiek Den Haag ons in de ‘zeg nou maar ja’-hoek wenst te zetten. Diezelfde haast zien we terug bij het welzijn. Het college heeft, eveneens deze zomer, de uitvoerig van welzijn vanaf 1 januari 2015 in principe gegund aan Welschap te Beverwijk. Met dank aan Wering, Kern8 en WonenPlus, u kunt wel gaan. En alle professionele krachten eveneens. En alle vrijwilligers ook. Met daarbij alle kennis van de afgelopen decennia, alle expertises, alle vaardigheden, alle netwerken, alles wat vertrouwd is. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om aan te voelen dat mensen nerveus en onzeker worden. En juist dat zou dit college hebben kunnen voorkomen door deze gemeente duidelijk, helder, verstandig te besturen. Uitleg zou handig zijn geweest, maar het college wil geen vragen beantwoorden. “Dat zoeken die partijen onderling maar uit”, aldus de wethouder namens dit college.

Op verzoek van die wethouder komen de bestuurders van de nieuwe organisaties naar Heerhugowaard. Speciaal voor de vrijwilligers. Om kennis te maken en vragen te stellen. Deze uitnodiging schijnt nodig te zijn, want dit college van juristen en boekhouders weet blijkbaar niet hoe het de zelf veroorzaakte onzekerheden weg kan nemen. Een schandalige manier van omgaan met je medemens. Het college lijdt letterlijk aan een tunnelvisie.

En nu maar hopen dat de bestuurders van de nieuwe organisaties de collegekou uit de lucht halen en uitleggen wat dit college blijkbaar niet kan: ‘samen leven’. Laat dat nu de naam zijn van het collegeprogramma 2014-2018! Als wij het college in mei vragen stellen over verdringing van arbeidsplaatsen bij de WWZ-adviseurs door het inzetten van vrijwilligers volgt het antwoord: ‘Deze vrijwilligers worden gecoacht en ondersteund door de beroepskracht. (…) Het is dus niet zo dat de beroepskracht plaats moet maken voor vrijwilligers maar dat de beroepskracht een andere rol krijgt’. Onze vraag: wat is het nut om de adviseur deels niet te laten adviseren maar vrijwilligers te laten coachen en begeleiden? Dan kan die adviseur toch beter adviseren? Daar krijgt de adviseur toch zijn salaris voor? En wat ons ook verbaast: wij hebben dit antwoord ontvangen op het moment dat het college wel, maar de gemeenteraad nog niet weet dat alles, maar dan ook alles over boord wordt gekieperd. Onze slogan is ‘we gaan er voor’, maar nu is dat ‘we gaan er voor liggen’.