Door Stefan Brau op 14 mei 2013

Prijs van PvdA voor jong dementerenden

De Stien Duinmeijer Aanmoedigingsprijs(SDAP) gaat dit jaar naar de sectie jong dementerenden van stichting Geriant in Heerhugowaard.

De prijs, die door de PvdA afdeling Heerhugowaard in het leven is geroepen, wordt zaterdagmiddag uitgereikt door fractievoorzitter Stefan Brau.
,,We hebben jong dementerenden gekozen omdat deze groep mensen erg onderbelicht wordt. En dat terwijl dit een vreselijke ziekte is op jonge leeftijd. Daarom willen we hen een hart onder de riem steken met deze prijs van 300 euro”, aldus Brau.

PvdA-raadslid Marianne Troostwijk kwam met het voorstel om de SDAP prijs aan stichting Geriant uit te reiken. Brau: ,, Zij had gepraat met iemand van de stichting en was zo onder de indruk, dat ze Geriant meteen voorstelde. En de rest van de fractie was het daar ook mee eens.

Meestal wordt de prijs op 1 mei uitgereikt, maar deze keer is voor 4 mei gekozen. ,,Puur om praktische redenen eigenlijk. 1 mei viel doordeweeks, en omdat we het leuk vinden als er zoveel mogelijk PvdA leden en raadsleden bij kunnen zijn, overhandig ik zaterdag om 14 uur de cheque bij Villa Zuyderbos’’

De aanmoedigingsprijs is vernoemd naar de Heerhugowaardse Stien Duinmeijer, die zich jarenlang inzette voor de zwakkeren in de stad en lid was van de PvdA.

Zij overleed vorig jaar.

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau