Door Jaap Koppelaar op 22 oktober 2014

OVERSTEEKPLAATSEN EN HUGOHOPPEN

Raadslid Koppelaar kondigde in de commissie MO aan vragen te zullen stellen over aanpassingen oversteekplaatsen, op en afritten en de stand van zaken van de Hugohopper.

Dit zijn de vragen die aan het college gesteld zijn:

  • vast te stellen is de toename van vragen door verschillende fracties betreffende aanpassingen oversteekplaatsen, op- en afritten en dergelijke meer. Dit met betrekking tot met name de minder validen. Ik heb in 2006 onze motie (16) algemeen aangenomen zien worden die dit perfect regelt. De motie is indertijd ook aangenoen om te vermijden dat over aanpassingen (telkens weer) vragen worden gesteld. Afgesproken is om bij nieuwbouw en wijk-renovatie deze aanpassingen uit te voeren. Hier en daar is dit in Heerhugowaard ook toegepast. Vraag: is het noodzakelijk om deze motie te herbevestigen of wordt ook nu nog in de geest van deze motie gehandeld?
  • wij zien graag de jaarcijfers 2013 betreffende de Hugo Hopper onze kant opkomen?
Jaap Koppelaar

Jaap Koppelaar

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (vice fractievoorzitter), commissies MO en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Ik was een jaar of 15 en bemerkte dat niet alles eerlijk wordt verdeeld. Erger nog: veel wordt oneerlijk verdeeld. Nog altijd. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? tja… ook ik ben

Meer over Jaap Koppelaar