9 december 2015

Nieuwbouw van het MCA: besluit na besluit…

Het bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar neemt waarschijnlijk volgende week een finaal besluit over nieuwbouw en vestigingsplaatsen van een of meer gebouwen. De fractieleden van de PvdA in Heerhugowaard betreuren de gang van zaken en zijn van mening dat niemand wijzer is geworden van deze ja-nee-aanpak en het tempo in de besluitvorming. En dat terwijl de bouw in Heerhugowaard er al had moeten staan, want dat besluit is lang geleden genomen. Wij zijn nieuwsgierig naar de besluitvorming die volgens zeggen 16 december zal volgen en zijn bezorgd over de houdbaarheid van die stap.

Wij vinden dat bij de her-overwegingen over nieuwbouw het regionale patiëntenbelang doorslaggevend is. Daar lijkt tot nu toe geen sprake van te zijn: medici en financieel specialisten maken de dienst uit. Binnen de Alkmaarse politiek is meer te horen geweest over het feit dat het MCA mogelijk de stad zou hebben willen verlaten dan dat er oog blijkt te zijn voor waar het werkelijk over zou moeten gaan: de regio-functie en de bereikbaarheid. Wie uitgaat van gemeentegrenzen heeft de nieuwe tijd niet begrepen.

Waar het ziekenhuis, al dan niet met dependances, komt te staan maakt ons niets uit, maar het zal eenvoudig en snel bereikbaar moeten zijn voor de inwoners van de regio. Ook een helicopter moet eenvoudig gebruik kunnen maken van het ziekenhuis. Dat is op de huidige lokatie aan de Wilhelminalaan in Alkmaar volgens de wet onmogelijk, omdat het verboden is om binnenstedelijk te vliegen. Bovendien moet de regio zich instellen op een bouwput die gedurende een periode van jaren, volgens onze informatie vijf tot tien jaren, schijnt te blijven bestaan.

De bouwvergunning in Heerhugwaard is al tijden in orde, de grond is reeds lange tijd kant en klaar om bebouwd te worden. Helicopters kunnen gebruik maken van een medisch centrum op de voorbestemde plek in onze gemeente. Het terrein ligt direct aan de randweg, heeft een eigen toegangsweg juist voor medisch vervoer, kent een ruime parkeergelegenheid, wordt het nieuwste van het nieuwste voor de totale regio, zal geen Alkmaarse bouwput-problemen kennen en binnen afzienbare tijd operatoneel kunnen zijn. Wij vinden dat een uitstekende plek voor het nieuwe ziekenhuis, of een dependance daarvan, waar  ook plaats is voor specialistische medische zorg.

Volgens het blad Elsevier behoort het MCA bij de top-8 van de slechtst presterende ziekenhuizen in Nederland. Als dat inderdaad het geval is kijken we eveneens uit naar plannen die leiden tot het hoogst haalbare in de zorg. Dat lijkt ons een betere besteding van energie dan terug te komen op genomen besluiten door nieuwe besluiten te nemen. Terwijl de voorwaarden van het ‘oude’ besluit zijn ingevuld.

De fractie.