Door Metin Kadioglu op 25 juni 2014

Moestuin en fitnesstoestellen

In het kader van het vragenhalfuur stelde Metin Kadioglu de volgende vragen:

De belangstelling voor zelf tuinieren neemt weer toe. Mensen zijn bewuster bezig met de kwaliteit van hun leven en daarmee ook hun eten.

Hierdoor groeit de vraag naar een eigen volkstuintje.

Wij zouden in Heerhugowaard graag meer volkstuinen zien, met bijvoorbeeld kantines waar de inwoners en vrijwilligers bij elkaar kunnen komen.

Het bevordert dan meteen de sociale samenhang in Heerhugowaard.

Ziet het college mogelijkheden om meer volkstuinen te realiseren om tegemoet te komen aan deze wens? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, het is mogelijk als inwoners zelf aangeven wat en waar ze de moestuin zouden wensen. Hier is beleid voor maar vraagt om initiatief van de bewoners.

 

Ten tweede: bewegen en gezondheid.

Zoals we allemaal weten gaat een goede gezondheid samen met gezond eten voldoende beweging.

Dit laatste zou ik willen bevorderen door op openbare ruimtes fitness toestellen te plaatsen.

In tal van grote steden in de wereld is dit de normaalste zaak van de wereld.

Mogelijke plekken om dit te realiseren zou kunnen zijn; in speeltuinen, hardlooproutes, parken (bv. Park van Luna) of plantsoenen.

Hiermee wil de PvdA sport en beweging in de openbare ruimte in de binnenstad op een laagdrempelig manier stimuleren

Wat is de visie van het college m.b.t. buitenspeeltoestellen en ziet het college mogelijkheden voor zogenaamde fitnesstoestellen?

Antwoord: Hier heeft de raad al budget voor vastgesteld echter, alleen in Park van Luna. Is de wens dit ook op andere plaatsen te hebben dan moet extra geld gevonden worden.

Metin Kadioglu

Metin Kadioglu

Ik ben Metin Kadioglu (48) en ik ben geboren in Turkije. Sinds 1987 ben ik woonachtig in Heerhugowaard. Ik heb al eerder in de gemeenteraad gezeten voor de PvdA(2006-2010) Ik ervaar dat veel allochtone mensen met plezier wonen en werken in Heerhugowaard. Ik wil graag mee helpen om het “wij gevoel” te vergroten. De komende

Meer over Metin Kadioglu