Door Stefan Brau op 23 april 2014

Mensen boven stenen!

De PvdA heeft gisteravond blanco gestemd bij de benoeming van de wethouders van het nieuwe Waardse college van B&W. Wij zijn ontstemd over de totstandkoming van dit college. Al snel na de verkiezingen werd duidelijk dat er eigenlijk maar één uitkomst van de coalitieonderhandelingen mogelijk was; in zee gaan met D’66. Niet omdat het niet anders kon, maar omdat de wil ontbrak. Alle andere partijen werden vroeg in het proces vrijwel direct afgeserveerd. De feiten ontbraken daarbij volledig. Zo zou de PvdA bijvoorbeeld instabiel zijn. De deur werd door de HOP volledig dichtgegooid in de overwinningsroes. Dat ze zich hiermee veroordeelde tot D’66 was kennelijk een bijzaak. D’66 is een partij die zich de afgelopen jaren afzette tegen het financiële beleid van de gemeente Heerhugowaard. Dit proces werd dan transparant genoemd maar in onze ogen was het een slecht toneelstuk die elke verbazing te boven ging.

Een stem op rechts is belastingverhoging!

Naast het vrijwel onmiddellijk buitensluiten van de PvdA was het opmerkelijk dat de bezuinigingscatalogus niet voor de verkiezingen maar een paar uur na de verkiezingsuitslag beschikbaar gesteld werd aan de raadsleden. Men moet gedacht hebben dat de vele onervaren raadsleden dit vast wel zouden slikken. In deze bezuinigingscatalogus staan de bezuinigingen die de komende jaren nog eens extra nodig zijn bovenop de besparingen die reeds doorgevoerd zijn. De inwoners van Heerhugowaard zijn door deze daad niet in staat geweest op een partij te stemmen die in hun ogen verstandig met deze bezuiniging zou omgaan. Het bewust in coma houden van de debatten was kennelijk strategie van de zittende collegepartijen.
Hierdoor is de situatie ontstaan dat een stem op rechts, een stem op belastingverhoging geworden is. De deur voor ongeremde OZB-verhoging werd namelijk gisteravond wijd opengezet. Dit alles om asfalt en stenen in de toekomst te bekostigen. Niet om de inwoners te voorzien van goede gezondheidszorg. Daarmee is alles nóg dramatischer geworden. Extra geld voor goede zorg, behalve dan het geld dat uit Den Haag komt, wil dit nieuwe college dus niet uitgeven. Terwijl er vanuit Den Haag dus minder geld komt voor zorg en er een situatie kan ontstaan dat de gemeente wel moet bijpassen. De asfaltfetisj van het nieuwe college gaat zover dat de gezondheid op een tweede plaats gezet wordt. Ook dit vindt de PvdA onverteerbaar.

 

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau