Door Stefan Brau op 22 oktober 2014

MEER WIJKAGENTEN

De PvdA vindt het van het grootste belang dat er meer wijkagenten komen in Heerhugowaard. Zij zijn de oren en ogen, en de aanspreekpunten van de wijken. Nu de focus op veiligheid ligt in de gemeente heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan het college van B & W om het aantal wijkagenten te vergroten. Onze wens is 1 wijkagent per 5000 inwoners.
De minister heeft onlangs al besloten meer wijkagenten in te zetten. De PvdA wil opheldering.
Volgens een bericht op de officiële politiewebsite wordt de norm van 0,9 wijkagenten per 5000 inwoners niet gehaald in vier politie-eenheden in Noord Holland. De PvdA heeft het college gevraagd of nu deze norm gehaald wordt en of er in het volgende jaar meer wijkagenten bijkomen? Het antwoord dat gegeven werd is er op dit moment volop gewerkt aan het opleiden en plaatsen van wijkagenten. Dit traject van opleiden zal ook in 2015 nog gaande zijn. De politie heeft aangegeven de bij de verdeling van de wijkagenten goed te kijken naar het karakter van het gebied (stedelijk, landelijk, problematiek).
In het kader van het nog vast te stellen: ‘Meerjarenbeleidsplan politie NH’, wijst het college van B&W ook op het belang van de wijkagent (de norm en de inzet gericht op de wijk).  Dit Meerjarenbeleidsplan zit nu in de routing voor behandeling ‘ter kennisname’ in de gemeenteraad van november.

 

 

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau