4 maart 2015

Luister naar ons verkiezingsprogramma!

18 maart is het zover: de Provinciale Staten verkiezingen 2015.

Hoe belangrijk is die provincie nu eigenlijk voor Heerhugowaard?

Nou, heel belangrijk. Met grote regelmatig ontvangen wij geld van de provincie Noord Holland voor bijvoorbeeld infrastructuur(wegen e.d) Dit zijn dan bijdragen in de kosten die wij in Heerhugowaard maken. Erg handig dus die provincie.

Maar uiteraard dekt dit bij lange na niet de lading. Om ook een sociaal geluid te hebben in de provincie is het van groot belang dat iedereen weet dat de Partij van de Arbeid, de beste keus is!

Partij coryfee Job Cohen hebben wij bereid gevonden zich als voice-over in te zetten voor onze partij.
Job is van alle markten thuis en laat dit keer flink van zich h0ren!
Hij zal een luisterversie van ons verkiezingsprogramma inspreken zodat u ook naar onze toekomstplannen voor de provincie Noord Holland kunt luisteren.

De luisterversie zal door Job Cohen en PvdA-lijsttrekker Tjeerd Talsma op 7 maart worden aangeboden aan bezoekers van de dagbesteding van verzorgingstehuis de Klinker in Amsterdam West.

In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. In Amsterdam alleen al is 16,9% van de inwoners laaggeletterd, dat zijn zo’n 140.000 mensen. Voor deze mensen zijn de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen vaak niet makkelijk toegankelijk. Op woensdag 18 februari bezochten Jeroen van Berkel (bestuurscommissie Amsterdam West), Adnan Tekin (kandidaat Statenlid PvdA Noord-Holland) en Paul Tang (fractievoorzitter PvdA Eurodelegatie) het Huis van de Buurt, een levendige, multiculturele ontmoetingsplek voor buurtbewoners in verzorgingstehuis de Klinker. Het lezen van de verkiezingsprogramma’s bleek ook daar een probleem, zo vertelden de ouderen die ze daar spraken.

Om het verkiezingsprogramma voor iedereen toegankelijk te maken heeft de PvdA Noord-Holland daarom een luisterversie gemaakt. Hier vertelt Job Cohen in bondige en begrijpelijke taal waar de Partij van de Arbeid in Noord-Holland voor staat. De aanbieding van de luisterversie van het PvdA-verkiezingsprogramma vindt plaats op zaterdag 7 maart van 10.15 – 11.00 uur in de Klinker aan de Borgerstraat 45 in Amsterdam. Vanaf 11.00 uur is het voor iedereen te beluisteren via de website http://noordholland.pvda.nl.