Door op 14 september 2014

Lijsttrekkers debat Provinciale verkiezingen in Alkmaar

Op 13 september werd het lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Staten gehouden in Alkmaar.

De kandidaat lijsttrekkers waren Marieke van Duijn (gewestelijk bestuurder) , Lucien Nix(campagne coördinator) en Tjeerd Talsma(gedeputeerde)

De onderwerpen waren, werkgelegenheid, economische groei zorg, openbaarvervoer en land en infrastructuur en waterschappen.

Het debat werd geleid door Naïma Ajouaau.

Er was een grote opkomst en er werden veel vragen gesteld.

Er kan door leden nu gestemd worden op de bovenstaande kandidaten in een ledenraadpleging.