29 januari 2014

Kledingbank krijgt steun dankzij PvdA

Een meerderheid in de Waardse gemeenteraad heeft steun gegeven aan een motie van de PvdA. Samen met de mede indieners Groen Links en HOP werd gevraagd of het college zich in wil spannen om ruimte te zoeken voor de kledingbank. De bank geeft kleding aan de allerarmste inwoners voor wie kleding onbetaalbaar is. Eigenlijk is het een schande dat deze ontwikkelingshulp in een welvarend land als Nederland nodig is. De kledingbank is een mooi voorbeeld van een particulier initiatief dat tot nu toe op eigen kracht de broek ophoudt. De kledingbank is ontzettend hard nodig. Steeds meer mensen worden doorverwezen door kerk, overheid en voedselbank. Het wordt een onwerkbare situatie als het aantal klanten in dit tempo blijft toenemen. De oplossing is dus meer ruimte. De gemeente gaat nu haar uiterste best doen om dit te vinden. De PvdA vindt het helemaal mooi als ook andere organisatie’s geholpen kunnen worden aan meer ruimte door deze motie. Te denken valt aan één grote ruimte die gedeeld wordt met bijvoorbeeld de voedselbank en stichting babyspullen.

Zie motie: Motie-2014-01-28-1-PvdA-Kledingbank