3 september 2014

Kern8, Wering en WonenPlus in de college-kou.

‘Personeel en vrijwilligers, dat zoeken de welzijnsorganisaties zelf maar uit, dat is niet voor de gemeente’, laat wethouder Van Diemen eind augustus namens het college weten: ‘Als Kern8, Wering en WonenPlus het over de voortgang niet eens zijn kunnen ze naar de rechter, maar ze zijn nu te laat’.

 

Een sociaal stad-van-kansen-alternatief zou zijn geweest:

‘Formeel is overname van personeel een kwestie tussen de komende en de huidige organisaties, maar wij zullen er op aandringen dat zoveel als mogelijk huidig personeel wordt overgenomen. Uiteindelijk zijn CAO’s leidend. En wij als gemeente hebben natuurlijk de zorgplicht, juist voor de inwoners. Uiteindelijk is het welzijn van iedereen hier leidend. We hebben er niets aan wanneer huidige structuren en netwerken en expertises in rook opgaan. Dat proces vraagt om een meerjarige begeleiding van, voor en door iedereen. Ook het college is een partij in dit verhaal. Principes als de regisserende rol, maatwerk voor iedereen, zachte landing, meer naar de wijken, meer oog voor elkaar en alles zoveel mogelijk mét elkaar staan ook in ons vaandel hoog. Samen leven.’

 

Op verzoek van die wethouder zijn woensdagavond 24 september de bestuurders van de nieuwe organisaties in Heerhugowaard. Speciaal voor de vrijwilligers en professionele krachten. Om kennis te maken en vragen te stellen. Deze uitnodiging schijnt nodig te zijn, want het college weet blijkbaar niet hoe het de zelf veroorzaakte onzekerheden weg kan nemen. Het college kan of wil geen vragen beantwoorden.

 

En nu maar hopen dat de bestuurders van de nieuwe organisaties de college-kou uit de lucht halen en uitleggen wat dit college blijkbaar niet kan: ‘samen leven’. Laat dat nu de naam zijn van het collegeprogramma 2014-2018!

 

Jaap Koppelaar

fractie PvdA