16 oktober 2013

Jan Willem de Boer stapt op: Draagvlak vs. Dubbeldenken

Jan Willem de Boer stapt op als wethouder van Heerhugowaard. Tijdens de raadsvergadering van 15 maart heeft hij zijn ontslag ingediend. Hij kan en wil het collegestandpunt over het dossier ‘Primeurfonds’ dat vanavond op de agenda staat niet verdedigen. De Boer heeft op 1 oktober met de bewoners een bijeenkomst gehad waarbij twee secenario’s zijn besproken: voortzetten van het Primeurfonds of daarmee stoppen. De bewoners kozen unaniem voor voortzetting. Het college besloot echter, om financiële redenen, voor het beëindigen van het fonds. De Boer kan zich daarin niet vinden. ‘Uw raad heeft mij altijd op stap gestuurd om voor draagvlak van gemeentebeleid te zorgen. Ik heb nu honderd procent draagvlak. Daar kan en wil ik mij niet aan onttrekken’

Na het opstappen van De Boer als wethouder, kondigde fractievoorzitter Stefan Brau aan dat de PvdA uit het college stapt en als oppositiepartij verder gaat. Met het opstappen van de PvdA uit het college houdt datzelfde college een nipte meerderheid in de raad van 16 van de 31 zetels.