Door op 6 april 2013

Inzameling oud papier en grofvuil

In de commissie Stadsbeheer van 7 maart is het grondstoffenbeleidsplan besproken waarin voorstellen gedaan werden om meer afval gescheiden in te zamelen. Vooral goede ideeën, maar we zetten vraagtekens bij het voorstel om het oud papier niet meer door verenigingen te laten inzamelen en bij het voorstel om grofvuil niet meer op te gaan halen.
Hierbij eerst de tekst door Annette Valent uitgesproken in de eerste termijn, daarna meer informatie over hoe het voorstel nu verder gaat.

Spreektekst:
Er zijn twee onderwerpen waar ik namens de PvdA-fractie op in wil gaan, grof vuil en het oud papier.

Wat grof vuil betreft vinden we het geen goede ontwikkeling als er geen mogelijkheid meer is om het thuis op te laten halen. Prima dat we mensen willen stimuleren om zelf te gaan brengen maar wat als je geen auto hebt en geen netwerk om op terug te vallen? Als er alleen nog tegen betaling opgehaald kan worden zijn juist de mensen met een laag inkomen en zonder netwerk de klos.

Dan het oud papier. Het financiële plaatje is ons nog steeds niet duidelijk, kan de wethouder meer duidelijkheid geven over de huidige situatie versus de voorgestelde nieuwe situatie.
De huidige situatie is volgens mij dat in een aantal wijken wordt opgehaald, dat bij veel verenigingen, scholen en kerken/moskeeën oud papier gebracht kan worden en dat er bakken in de wijken staan. Daarmee verdienen de scholen, kerken/moskeeën en verenigingen geld en wij hebben er kosten aan. Hoeveel kost het ons totaal en hoeveel levert het ons op.
Dan het voorstel. Als ik het goed begrijp vervalt het ophalen in de wijken door verenigingen en kerken, verdwijnt het kunnen brengen naar verenigingen, scholen en kerken/moskeeën. Alle woningen krijgen een bak die door de gemeente eens in de zoveel tijd aan huis wordt geleegd. Verdwijnen dan ook de bakken in de wijken? En hoeveel gaat dit ons kosten en wat levert het ons op?

Ik heb het nu steeds over papier en geld, maar we hebben ook geen zicht op wat het voor de verenigingen, scholen en kerken/moskeeën betekent. Wat richten we aan als we nu het inzamelen door verenigingen, scholen en kerken/moskeeën stopzetten? We hebben de inspreker, dhr. Brinkman gehoord, het zal een flink effect hebben.
We vinden ook dat subsidies helder moeten zijn, niet versluierd, niet via de afvalstoffenheffing, niet zonder dat we via een subsidieverordening criteria aan de activiteiten kunnen stellen.
Maar we willen ook niet het verenigingsleven van Heerhugowaard om zeep helpen.
En het is ons dus nog steeds niet duidelijk of we alleen praten over het betalen voor geleverde diensten of dat we zo veel betalen dat we zouden kunnen spreken over subsidie.
Kortom, voor nu willen we punt drie uit het besluit schrappen, we komen daartoe met een amendement. Alléén als het college met een compleet overzicht komt van alle gevolgen dan willen we de discussie opnieuw aangaan. Dan zouden we het kunnen hebben over of er alternatieven zijn om ongewenste negatieve gevolgen op te vangen. Mevr. Troostwijk heeft met haar vragen proberen te zoeken naar oplossingen maar die zien wij nog niet dus voor nu willen we alles bij het oude laten.

 

Hoe het verder gaat:

Het voorstel is door de wethouder teruggenomen, onze vragen zijn niet beantwoord. De voorstellen voor oud papier en grofvuil worden er uitgehaald en dan komt het plan weer terug in de raad. Omdat de belangrijkste knelpunten er dan uit zijn zal dit stuk waarschijnlijk weinig weerstand oproepen.

Alleen als er een veel beter voorstel opgesteld kan worden voor oud papier en voor grofvuil dan komt het stuk terug maar gezien de grote weerstand die er was in de raad is de verwachting dat we deze twee punten niet meer terug zullen zien.