Door Jaap Koppelaar op 6 oktober 2014

HUISHOUDELIJKE HULPTOESLAG

Vandaag heeft de PvdAfractie de volgende vraag schriftelijk gesteld aan het college. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft extra geld vrij kunnen krijgen van het kabinet, maar het colllege van Heerhugowaard lijkt daar nog geen aanspraak op te hebben gemaakt. 
Een spoedvraag, vanwege de data: 
Is de gemeente Heerhugowaard op de hoogte van de huishoudelijke hulptoeslag?
Zo ja, waarom maken we in onze gemeente geen gebruik van deze regeling die veel huishoudelijke hulpen hun baan laat behouden.
Zo nee, is het college bereid om alsnog voor 15 oktober een aanvraag in te dienen? Zo nee, waarom niet?
Jaap Koppelaar

Jaap Koppelaar

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (vice fractievoorzitter), commissies MO en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Ik was een jaar of 15 en bemerkte dat niet alles eerlijk wordt verdeeld. Erger nog: veel wordt oneerlijk verdeeld. Nog altijd. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? tja… ook ik ben

Meer over Jaap Koppelaar