10 november 2014

GRATIS PARKEREN KOST U GELD

Heerhugowaard kent per jaar vele koopzondagen. Op verzoek van de raad is een aantal koopzondagen gekozen waarbij er in de parkeergarages van Middenwaard niet betaald hoeft te worden. Dit geldt voor de maanden oktober, november en december 2014. Een parkeergarage die “gratis” is, kost toch geld. Gratis bestaat niet. Dit klinkt misschien vreemd maar jaarlijks maken wij een soort van rekening op(een parkeerexploitatie) waarbij de kosten die gemaakt worden in kaart gebracht worden, om aan de hand van die gegevens het parkeertarief vast te stellen. Die parkeerexploitatie is echter al jaren niet sluitend. Er moet dus veel geld bij dat gratis parkeren. Wat dit allemaal kost is u misschien niet direct duidelijk. De PvdA is voor transparantie en wil dat iedereen zich bewust is van de kosten van “mooie dure verkiezingspraatjes”

De Partij van de Arbeid vindt dat parkeren nooit meer of minder mag kosten dan de werkelijk gemaakte kosten. Nu leggen we, de inwoners van Heerhugowaard, er dus geld op toe. Dus ook u betaalt stiekem het gratis parkeren van de gemeente. Behalve als u uit een andere gemeente dan Heerhugowaard komt. Deze bezoekers betalen ons geen cent en voor hen is het dus echt gratis.

Tijd om opheldering te vragen aan het college van B&W. Het college stelde vorig jaar dat door de verdere groei van het aantal bezoeken van de parkeergarage verwacht werd dat de exploitatie in 2014 sluitend zal zijn.  Met andere woorden: er hoeft geen geld bij! Over 2013 werd nog een tekort verwacht van € 14.000.  In 2014 heeft er een herberekening plaatsgevonden en het bleek dat de geraamde € 6.000 verlies, gegroeid is naar een bedrag van ca. € 14.000 in 2014.

Wij constateren dus  dat er voor het tweede jaar achter éénvolgens een negatief resultaat op de exploitatie is van 14.000 euro. Het college ziet dit anders. Er werd geantwoord: Deze constatering is niet zonder meer juist of onjuist. Het resultaat van de exploitatie hangt af van meer dan alleen het resultaat van de koopzondagen. Verder is in de exploitatie (begroting) de toename van het aantal koopzondagen in de laatste vier maanden van het jaar niet verwerkt en wordt nog steeds rekening gehouden met 6 koopzondagen in de laatste vier maanden van het jaar en niet met de huidige 14 stuks. Ten opzichte van de begroting gaat het daarom om het eerder genoemde verlies, van voor de herberekening van 6.000 euro.

Onlangs hebben wij de begroting 2015 vastgesteld. Daarin stond het volgend beschreven over het parkeren:

“Uitgangspunt is dat de gebruiker van de parkeervoorziening een kostendekkend tarief moet betalen. Samen met de parkeerpartners wordt in de tweede helft van 2014 bekeken hoe hier mee om wordt gegaan”

Dit vinden wij een mooi uitgangspunt. Maar helaas wordt de rekening vooruit geschoven. Het potverteren gaat verder. In plaats van met een nieuw voorstel te komen waarbij de gebruiker betaalt, kiest men er voor om met allerlei factoren te rekenen die het parkeren dan wel of niet kostendekkend zouden maken. Lees het antwoord: Het tarief voor 2015 is onderwerp van overleg tussen de eigenaren van de verschillende parkeervoorzieningen. De kostendekkendheid van het tarief is hier een onderdeel van, waarbij het van belang is om te bepalen welke kosten binnen de kostendekkendheid worden meegenomen. Op dit moment zijn dit alle kosten die te maken hebben met het betaald parkeren, dus ook de kosten voor het de vergunningzones om het Stadshart en de daaraan gekoppelde handhaving.

Hopelijk snapt u nog hoe het zit? Wij wel. Parkeren mag gewoon veel geld kosten van dit college. U betaalt de rekening per slot van rekening toch wel.