Door Jaap Koppelaar op 11 maart 2014

GEEN EXTRA VERHOGING OZB

De PvdA-Heerhugowaard zal plannen om de OZB te verhogen, afgezien van inflatiecorrecties, ook de komende vier jaar niet steunen. Buiten de PvdA gaan stemmen op om met hogere OZB-opbrengsten de kosten voor bijvoorbeeld zorg te kunnen dekken. Wij zien voldoende mogelijkheden dat te financieren door de regionale samenwerkingsverbanden, het met elkaar slagvaardig zijn in de buurten en wijken en door besparingen op regeltjes en vele bureauwerkers.

Wij gaan er voor!

Jaap Koppelaar

Jaap Koppelaar

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (vice fractievoorzitter), commissies MO en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Ik was een jaar of 15 en bemerkte dat niet alles eerlijk wordt verdeeld. Erger nog: veel wordt oneerlijk verdeeld. Nog altijd. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? tja… ook ik ben

Meer over Jaap Koppelaar