Door Stefan Brau op 18 maart 2014

Geef kleur aan uw stem en toekomst

Morgen mag u naar de stembus. De afgelopen weken hebben we veel mensen op straat gesproken. Eén van de meest gehoorde angsten was de overheveling van de zorg naar Heerhugowaard. Wat belangrijk is dat we, de nieuwe gemeenteraad, lokaal kleur geven aan deze operatie. Daarom is uw stem deze keer extra belangrijk! Als u het belangrijk vindt dat de mens centraal staat, dus sociaal. Als u vindt dat we nu eerst geld investeren in mensen in plaats van stenen en asfalt, dan roep ik u op PvdA te stemmen.

Dus aan u de keus: Gaan we rechtsaf in Heerhugowaard zodat sociale voorzieningen afgebroken worden, de minima minder ondersteunt worden en de toekomst van de bibliotheek onzeker is? Of kiest u voor meer en beter werk, een plan voor de jeugdwerkloosheid, een goed minimabeleid, ondersteuning voor verenigingen, een veilige wijk en extra ondersteuning voor de 13.000 mantelzorgers?

Voor een Heerhugowaard waar geen tweedeling is; een tweedeling tussen pechvogels en mazzelaars. Voor een Heerhugowaard dat bruist en werkt kiest u Partij van de Arbeid.

Alle onderzoeken wijzen uit dat de economie de weg naar boven heeft gevonden.

Dat is mede het resultaat van samenwerking. Van de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten. Daar gaan we ook in Heerhugowaard in volle vaart mee door. Want de volgende opdracht is om te zorgen dat jong en oud in Heerhugowaard weer de zekerheid van een baan hebben. Met een fatsoenlijk inkomen. Want ook al zien we dat de werkloosheid eindelijk weer daalt in 2015 blijven te veel mensen zonder werk zitten. De bestrijding van de werkloosheid blijft voor de PvdA daarom topprioriteit.

Het creëren van werkgelegenheid doen we door de lokale economie aan te jagen. Door tot de meeste ondernemersvriendelijke gemeenten van Nederland te willen gaan behoren.

De PvdA wil meer sociale en duurzame huurwoningen(40 procent sociale huur- en koopwoningen) Dus betaalbare woningen voor iedereen.

De zorg komt in uw wijk met de zorg van wijkverpleegkundigen. Iedere wijk krijgt één wijkagent die als uw aanspreekpunt fungeert. De PvdA ziet daarin de brede school als basisplaats. Daar komen de wijkverpleegkundigen, wijkagent en gemeente samen. En over die zorg: deze is gegarandeerd want we leveren maatwerk. En de PvdA raadsleden zijn altijd in de buurt om naar u te luisteren. Zodat we de signalen uit de wijken opvangen en overbrengen naar Den Haag of Brussel.

De PvdA ontziet met bezuinigingen de laagste inkomens. We maken werk van overlastbestrijding in wijken. Sportverenigingen en culturele instellingen zijn van grote waarde voor de samenleving. Blijven investeren in het cement van de samenleving is voor ons van essentieel belang. Mantelzorgers krijgen extra ondersteuning. Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We laten de OZB met niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. Ik reken 19 maart op uw stem! Nog niet overtuigd? Kijk op Heerhugowaard.pvda.nl. Ook voor vervoer van en naar het stembureau met de PvdA Taxi kijkt u op de website.

 

Stefan Brau

Lijsttrekker PvdA

 

 

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau