16 oktober 2013

Fractieverklaring 15 oktober 2013

Verklaring van de PvdA fractie Heerhugowaard n.a.v. aftreden Wethouder de Boer:

Nu Wethouder en partijgenoot Jan Willem de Boer teruggetreden is, is er voor ons een nieuwe realiteit ontstaan.
De fractie heeft zich beraden op de ontstane situatie.
Enkele vragen die wij voor onszelf moesten beantwoorden waren:

Kunnen wij nog in voldoende mate een bijdrage leveren aan het bestuur van Heerhugowaard vanuit de coalitie?
Hebben we genoeg slagkracht in een college na het terugtreden van deze Wethouder?

Na veel wikken en wegen bleek dat  het antwoord op beide vragen “nee” was.

Daarom hebben we besloten om onze deelname aan het college te beëindigen en een periode van herstel in te lassen in de oppositie.

We zien het, gezien de tijd tot de verkiezingen, niet opportuun een nieuwe Wethouder te leveren.

Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking vanuit de oppositie.