Door Jaap Koppelaar op 17 december 2013

Drank en Horecawet Opinie PvdA

Deze tekst werd uitgesproken tijdens de behandeling van de invoering drank en horecawet in Heerhugowaard.

Feit is, dat de PvdA-fractie voorstander is van het compleet vrijgeven van schenktijden. Zoals we ook in meerderheid hebben besloten de winkeltijden te verruimen. Minder regels, beter te controleren en beter te handhaven. Hoe en wanneer, dat zoeken de ondernemers met elkaar uit. Want WIJ willen geen vertrutting van de samenleving. En die maakbare samenleving, daar geloven wij al jaren niet meer in. Om de reguliere horeca de gelegenheid te bieden het dagelijks brood te kunnen verdienen zien wij wel de noodzaak in om de niet-commerciële horeca, zoals buurthuizen en sportkantines, geen concurrentiepositie toe te kennen. Daarbij kan het echter niet zo zijn dat clubs in een middag geen pittige vloeibare versnapering zouden mogen nemen (voorbeeld: KBO in buurthuis van ’t Kruis). Naast een eerlijke positie voor de reguliere horeca willen we geen rottigheid, geen dronkenschap -zeker niet op de openbare weg- en voorkómen dat zeker jongeren zich kunnen inlaten met alcohol. De PvdA gaat een stap terug, zoals ik in de commissie al heb aangeduid. Naast ouders, opvoeders en de totale gemeenschap, ook en juist buiten de horeca, heeft ook de horecabaas een belangrijke functie. Er is geen één ondernemer die rottigheid in zijn zaak wil. Hij is het dan ook die er op zal letten dat dat niet gebeurt. WIJ gaan ervoor om dat ingevoerd te krijgen en, zoals de juridisch medewerkster tijdens de commissie MO heeft gemeld: dat kan ook. WIJ willen daaraan verbinden dat de ondernemer, die een x-aantal keren binnen een bepaalde tijd daar niet aan kan voldoen, een tijd de zaak moet sluiten en dus de vergunning voor bepaalde tijd kwijt is. Dit beleid voeren we al met het drugsverkooppunt in onze gemeente. Overigens kunnen we ons niet voorstellen dat er één horeca-ondernemer is die dit zal overkomen. Want: zijn zaak, zijn brood, zijn klanten. De ondernemer dient wel meer vrijheid te krijgen om klanten bijvoorbeeld te verwijderen of vast te houden in afwachting van de politie, waarbij de hermandad er vanuit moet gaan dat de ondernemer het gelijk aan zijn zijde heeft. Want die ondernemer probeert immers zijn bedrijf schoon te houden en zal het wel uit zijn hoofd laten leuke en nette betalende klanten eruit te werken… Géén alcohol voor wie reeds aangeschoten of erger is, geen één klant aangeschoten de deur uit behalve als er een bob-figuur voorhanden is, geen één klant stomdronken loslaten op de maatschappij, dus bobben of taxi. Meer vertrouwen in de ondernemers in onze samenleving is hier, vanuit de overheid naar die samenleving, een wezenlijk deel van onze, dus deze, gedachtengang. Samen werken. Want! Meer en meer moet de samenleving het zelf doen. De overheid regisseert. Wat specifiek de jongeren betreft kunnen wij ons niet voorstellen dat een zeventienjarige ’s avonds vijf minuten voor twaalf een café binnenstapt met de vraag of hij een glaasje prik kan krijgen. Het klinkt mooi, maar dit staat totaal buiten de werkelijkheid. Bovendien zijn er nog vele andere plaatsen waar alcohol genuttigd kan worden en deze bevinden zich meestal buiten het zicht van de maatschappij. Het is voor de openbare ruimte zaak er voor te zorgen dat dergelijk drankgedrag -zoals ‘thuis indrinken’- zich niet kan voortzetten bij de horeca, buurthuizen, sportverenigingen, op straat en dergelijke. Ook niet voor de achttienjarigen en ouder. De klant, dus niet alleen de jongere, die zich niet weet te gedragen, dient harder aangepakt te worden. Ook dat moet vallen binnen het beleid dat we op grotere schaal invoeren, op allerlei gebieden: verantwoording afleggen, zwarte lijsten, tijdelijke ontzegging van de toegang, sancties, dienstverlenende taken, cursus volgen, opdraaien voor de schade, ouders en school en omgeving erbij betrekken. Dronken worden en overlast veroorzaken kan net zo goed om drie uur in de middag als om twee uur in de nacht. Het is de samenleving, het is ONZE samenleving, die daar op moet letten. Te beginnen met preventie, een inzet die niet is te peilen met allerlei indicatoren van welke aard dan ook. Preventie is blijven opvoeden: een niet te peilen inzet om te komen tot mensen die zich in alle vrijheid weten te gedragen. Gelukkig doen de meeste mensen, jong en oud, dat ook. WIJ hebben in ieder geval nog nooit een groep dronken KBO’ers door ’t Kruis zien fladderen.

Jaap Koppelaar

Jaap Koppelaar

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (vice fractievoorzitter), commissies MO en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Ik was een jaar of 15 en bemerkte dat niet alles eerlijk wordt verdeeld. Erger nog: veel wordt oneerlijk verdeeld. Nog altijd. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? tja… ook ik ben

Meer over Jaap Koppelaar