Door op 1 oktober 2012

Begroting 2013

Onze motie over het mogelijk maken van kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor ZZP-ers en andere ondernemers die weinig inkomsten hebben is doorgeschoven naar de decemberraad. Er komt geen onderzoek naar de mogelijkheid om de Lucebert-collectie naar Heerhugowaard te halen. Wel kregen we de toezegging dat er niet per kilo betaald gaat worden voor het afval dat bij huis wordt opgehaald én dat er op de gemeentewerf ook niet meer betaald hoeft te worden.

Een rustige begrotingsbehandeling was het, op 1 november. Er werden ‘slechts’ acht moties en twee amendementen ingediend, waarvan de meesten tijdens de vergadering werden ingetrokken of doorgeschoven. Het amendement en de motie (Lucebert) die over bleven werden niet aangenomen.

In antwoord op onze vragen zegde wethouder Binnendijk toe dat we in Heerhugowaard niet per kilo gaan betalen voor het afval dat thuis wordt opgehaald en dat het brengen naar de gemeentewerf zelfs gratis wordt. Nu moet voor bepaalde soorten afval zoals puin en sloophout betaald worden. Maar afval is steeds vaker te gebruiken als grondstof. Om inzameling te stimuleren hoeft er straks niet meer betaald te worden.

Wethouder Kwint zegde toe in de toekomst er meer op toe te zien dat woningen met duurzame maatregelen ook lagere woonlasten hebben. Woningen die gebruik maken van een collectief systeem van warmtekoudeopslag zijn nu nog duurder uit.

Zie verder de bijlage voor onze eerste termijn, zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter Annette Valent.

Begroting 2013 Bijlage