23 september 2014

ARTOTHEEK MAG NIET VERDWIJNEN

Onlangs ontvingen wij een brief van de artotheek waarin gesteld werd dat zij begin 2015 moeten vertrekken uit het gemeentehuis van Heerhugowaard.

Dit heeft te maken met een andere inrichting van het gemeentehuis: Het Huis van de Gemeente.

Omdat de PvdA kunst en cultuur van onschatbare waarde vindt daar dit positief bijdraagt aan onze samenleving, vinden wij deze ontwikkeling bijzonder treurig. Wij kunnen ons geen stad van kansen voorstellen zonder kunst en cultuur en helemaal als de kunst op laagdrempelige wijze beschikbaar is voor onze inwoners. “Alles van waarde is weerloos” u bent vast bekend met deze prachtige zin.

In de raadsvergadering van vanavond zullen wij hierover vragen stellen. Van het college verwachten wij om met de artotheek tot een passende oplossing te komen inzake de huisvesting. Het college vragen wij om daadkracht te tonen door met een oplossing te komen.
Want een bruisende stad zonder kunst?