24 september 2013

Armoedebestrijding in Stad van Kansen

Het kabinet maakt geld vrij voor het bestrijden van armoede. In 2014 80 miljoen en vanaf 2015 structureel 100 miljoen euro. Daarnaast komt er een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro voor mensen met een laag inkomen. De PvdA pleit er voor om een flink deel van dit geld in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede.

In het regeerakkoord zijn structureel middelen vrijgemaakt voor armoedebeleid. Middelen welke nu ongeoormerkt toegevoegd zouden kunnen worden aan het gemeentefonds.

De gemeente Heerhugowaard heeft zich altijd ingespannen om de meest kwetsbare inwoners te ondersteunen. Inmiddels valt 1 op de 9 kinderen in Nederland te plaatsen onder deze groep.

Wij wensen dat deze middelen ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede gebruikt gaan worden. In de komende raadsvergadering van 15 oktober 2013 zal de PvdA Heerhugowaard een motie indienen om dit te bewerkstelligen.