Door Stefan Brau op 2 maart 2014

Actieplan banen en stages jeugd Heerhugowaard

De aankomende verkiezingen gaan over veel dingen waaronder wonen, zorg en werk. Met name dat laatste laten veel partijen liggen. De “markt” lost dat wel op is vaak het antwoord. De Partij van de Arbeid is het daar mee oneens en heeft geluisterd naar de vele jongeren in Heerhugowaard die op dit moment zonder baan zitten. Ik sprak onlangs Jeffrey. Hij is 21 jaar en komt uit Heerhugowaard. Hij wil dolgraag aan het werk maar omdat hij geen werk heeft blijft hij onnodig lang in een oude situatie zonder perspectief.
Daarom heb ik samen met Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer mijn handtekening gezet onder een actieplan. Het plan helpt jongeren door werkgevers te stimuleren meer banen en stages voor jongeren te creëren. We doen in het plan voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren, zodat we werkloze jongeren weer perspectief kunnen bieden.

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is mij een doorn in het oog. Veel te veel allochtone jongeren en jongeren zonder startkwalificatie zitten zonder baan. Maar ook steeds meer jongeren die traditioneel wel gemakkelijk een baan vinden, zitten inmiddels thuis. Jaarlijks verruilen duizenden jongeren de schoolbanken vrijwel direct voor een leven als permanent werkzoekende.

De aanpak van jeugdwerkloosheid is daarom topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief.

Dat verschil gaan we maken door in iedere gemeente te zorgen voor een banencoach die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Want jongeren hebben soms hulp nodig, maar ook werkgevers kunnen soms een extra gebruiken.

Ook stellen we meer geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Zo krijgen jongeren met een uitkering een jongerenvoucher, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen.

Daarnaast willen we in Heerhugowaard een stagefonds oprichten, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald.

Zo gaan we de groeiende jeugdwerkloosheid te lijf. Door jongeren te ondersteunen, door werkgevers actief te benaderen en ze soms net dat beetje extra steun te geven, zodat ze jongeren een kans geven. Op die manier geven we deze jongeren zo snel mogelijk weer perspectief zodat zij hun creativiteit, kennis en sociale vaardigheden kunnen ontplooien.

De PvdA zorgt dat Heerhugowaard werkt!

Download het actieplan

Stefan Brau

Stefan Brau

Wat is jouw functie binnen de PvdA? Fractielid (fractievoorzitter), commissies Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Middelen. Welk moment heeft jou doen besluiten politiek actief te worden? Het moment dat de sociaaldemocratie het moeilijk had door de opkomst van het populisme in 2002. Wie zijn jouw politieke voorbeelden? Ik heb erg veel respect voor mensen die het niet

Meer over Stefan Brau