19 september 2013

Aanschaf JSF wordt verder besproken

Na de klachten van de PvdA-achterban gehoord te hebben voelt ook een groot deel van de PvdA-Kamerleden de noodzaak verder te praten over de tot standkoming van het kabinetsbesluit 37 Joint Strike Fighters (JSF) te kopen.

De Kamerleden willen het onbehagen vrijdag opnieuw aan de orde stellen tijdens een extra fractievergadering.

Dit weekend staat er ook een PvdA-ledenraadpleging op de agenda waar de JSF ook onderwerp van discussie zal zijn.

update 19:22 uur:
De PvdA fractie en afdeling Heerhugowaard zal dit weekend ook aanwezig zijn op de ledenraadpleging en vertegenwoordigd worden door Annette Valent en Marianne Troostwijk. De lokale fractie van de PvdA is tegen de aanschaf van de F35’s.