Kandidaten Gemeenteraad


De ledenvergadering van de PvdA Heerhugowaard heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
De lijst bestaat uit vertrouwde en nieuwe gezichten. Over de vastgestelde lijst zegt PvdA lijsttrekker Stefan Brau: “De lijst geeft de kiezers de zekerheid van een uitstekende fractie na de gemeenteraadsverkiezingen”

 

“Wij zijn Lokaal Sociaal!”

 

Onze kandidaten:

 

  • 1. Stefan Brau

Sinds 2003 ben ik actief voor de raadsfractie van de PvdA Heerhugowaard. De eerste jaren als fractiesecretaris en sinds maart 2006 als raadslid. Als raadslid heb ik successen geboekt zoals het stoppen met chemische onkruidbestrijding, het realiseren van een voorstel groot onderhoud 2009-2019 en het bevorderen van een duurzame leefomgeving; voorzitter Millennium Platform. De afgelopen jaren heb ik voorstellen ingediend om leegstaande gebouwen te gebruiken voor huisvesting, de verbetering van de positie van LHBT’ers, het terugdringen jeugdwerkloosheid en voorstellen om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan.

Ik ben in 2014 unaniem door de raad tot vicevoorzitter van de gemeenteraad gekozen. In die positie is een verbinder nodig en iemand die in staat is om partijen op één lijn te krijgen. Ik ben voornemens deze taak op mij te blijven nemen, ook na de verkiezingen.

Samenwerken met anderen is in het dualisme noodzakelijk voor het behalen van doelen. Als fractievoorzitter betekent het ook dat je een duidelijke visie hebt. Mijn visie is dat de PvdA gaat voor kwaliteit boven kwantiteit, een rechtvaardige samenleving en voorzieningen overeind houden.

De afgelopen termijn ben ik actief geweest in de commissie Stadsbeheer/Middelen en Stadsontwikkeling. Mijn doel is om in éérste instantie méér zetels te halen dan we hadden en in de komende periode zoveel mogelijk gezamenlijk opgestelde doelen uit het verkiezingsprogramma te verwezenlijken. Maar ook openstaan voor de mogelijkheden die door idealisme minder voor de hand liggen. Idealistisch waar het moet, pragmatisch waar het kan!

  • 2. Hudson Louis

De PvdA afdeling Heerhugowaard wil meer gaan betekenen voor onze bewoners, het vertrouwen in de politiek moet door alle partijen teruggewonnen worden. Gelukkig trekt de economie weer rustig aan. Sport, kunst, cultuur, brandweer, politiebureau, kerken, onderwijs, diverse medische faciliteiten, horeca en het beste overdekte winkelcentrum van deze omgeving. Dat is er niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de jeugd van toen. Veel jonge gezinnen komen in de nieuwe wijken van Heerhugowaard wonen. Een gemeente waar jong en oud samen aan de toekomst werken. Gelukkig is er genoeg diversiteit in onze gemeente. Door leeftijds-en cultuurverschillen behoren wij tot een van de beste gemeenten . Niettemin moeten we ons voorbereiden op de klappen die we uit den Haag kunnen verwachten. Daar wil ik mij de komende vier jaar voor inzetten. Momenteel ben ik werkzaam als financieel directeur bij een administratiekantoor. Ik ben in Jaffna (Sri Lanka ) geboren en woon sinds 1990 in Heerhugowaard. Met mijn vrouw en drie kinderen woon ik in het mooiste stukje van de Stad van de Zon. In mijn vrije uren geef ik als gediplomeerd dansleraar diverse stijlen danslessen bij mijn eigen school Louis dance Centre.

  • 3. Jaap Koppelaar

U kiest!

Ik zit nog altijd vol energie om de meer linkse sociaal democratische basisprincipes uit te voeren. Zonder geneuzel, het gaat om de kern, doorgaan. Vastbijten en niet loslaten. Niet de vorm, wel de inhoud. Sterkste schouders. Samen sociaal.
Ik wil me verder inzetten voor een heel groot maatschappelijk probleem: jongeren in moeilijke situaties. En ook voor mindervaliden is nog een stuk wereld te winnen. En voor mensen met een minimum inkomen. En sociale woningbouw. En volkstuinen en groen. Schone energie. Een gemeente waar je je lekker voelt.
Vooral op mijn specialisatie zorg en welzijn zal ook de komende jaren nog heel veel te doen zijn. Na zestien jaar welzijnswerk ken ik de onderliggende sociale problemen op mijn duimpje.
Ik ambieer, net als de vorige drie perioden, niet méér dan een plek in de gemeenteraad. Ook omdat het leuk is om op de achtergrond weer de fractiegenoten te kunnen ondersteunen. En om mee te kunnen bouwen aan de landelijke insteek om mee te werken aan een nieuwe vorm van democratie. En aan een nieuwe , verse, frisse, enthousiaste groep sociaal democraten.
Wie de lokale politiek en mij heeft gevolgd weet dat allemaal al. Ik sta voor nieuw-gaat-voor. En als er ruimte er is doe ik graag mee. Het hangt van u af: u kiest!

  • 4. Vivian van der Weide

Mijn naam is Vivian van der Weide en ik ben 25 jaar oud. Ik ben opgegroeid in twee culturen, de Nederlandse en de Poolse cultuur.
In 2014 heb ik mijn studie tandartsassistente afgerond in Alkmaar en ben nu ook werkzaam als assistente in een leuke groepspraktijk in Heerhugowaard waar ik met plezier werk. Daarnaast ben ik ook bezig met het opzetten van een eigen bedrijf in de beauty branche.
De interesse in politiek komt mede omdat ik graag iets voor het volk wil betekenen in Heerhugowaard. Ik luister graag naar mensen en probeer altijd te helpen. Vooral voor jongeren vind ik erg belangrijk dat zij zich ook betrokken en prettig voelen in hun omgeving. Ik ben lid geworden van de PvdA, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen gelijke kansen heeft. Daarom wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de gemeente Heerhugowaard om er voor te zorgen dat iedereen een kans heeft.

  • 5. Bob Duchatteau

Ik ben 69 jaar oud, gepensioneerd. Ik heb gewerkt bij Hoek-Loos (zuurstoffabriek) en zat daar 36 jaar in de ondernemingsraad in Amsterdam en later op het hoogoventerrein. Ik zat in commissies sociale zaken, veiligheid, gezondheid en wagenpark. Ik heb verschillende cursussen voor de OR gevolgd, daar leer je veel van. Ik zat bij het FNV in Heerhugowaard van de gemeente Heerhugowaard-Langedijk, alle bonden tezamen van 1990-2003, daarna in Bondgenoten tot 2014.
Ik ben al lang lid van de PvdA. Ik woon in Heerhugowaard sinds 1990. Ik zit al jaren in het bestuur van de PvdA in Heerhugowaard.
Ik doe ook vrijwilligerswerk voor Woonwaard als woonconciërge. Ook doe ik vrijwilligerswerk voor de EHBO vereniging met activiteiten als schoolsportdagen, schoolvoetbal en evenementen.
Voor al deze activiteiten heb ik de zilverreiger van de gemeente Heerhugowaard gekregen.
U ziet, ik zet me graag in voor de medemens.

  • 6. Riet Versteeg

Alleenstaand, gepensioneerd, werkzaam geweest in MKB bedrijven en de laatst 25 jaar als consulent bij de (regionale) Stichting Peregrinus (later genoemd Multiple Choice) te Beverwijk. Deze stichting werkte met en voor buitenlanders. Werkte daar als consulent (volwassenen-) (beroeps-)onderwijs. Ben altijd al politiek geïnteresseerd geweest en jarenlang lid van en (matig) aktief binnen de PvdA. Ik pleit voor een solidaire samenleving waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, waarin vrijheid een belangrijke pijler is.  Omdat de afdeling en haar vertegenwoordigers in de raad zich hiervoor inzetten, wil ik als lijstduwer fungeren om voor hen een steuntje in de rug te zijn.

  • 7. Metin Kadioglu

Ik heb een Turkse achtergrond. Ik woon al 30 jaar in Heerhugowaard.
Als echte PvdA-er sta ik voor steun aan de medemens. Ik heb 2 perioden van 4 jaar de fractie van de PvdA in Heerhugowaard ondersteund. Voor mijn gezondheid ga ik het kalmer aandoen, maar blijf de politiek van de PvdA trouw volgen.