28 januari 2014 | gemeentehuis

Gemeenteraad

In deze vergadering wordt o.a. de Motie PvdA over de kledingbank ingediend.