23 november 2016, om 20:30 | Wijkcentrum Thuis in Overdie

Doorknokken campagne met Diederik Samsom

Beste partijgenoot, 

Op 23 november a.s. komt Diederik Samsom In het kader van zijn persoonlijke Doorknokken campagne naar Alkmaar. Hij presenteert zich in wijkcentrum Thuis in Overdie, Van Maerlantstraat 8-10 1813 BH Alkmaar. De bijeenkomst met Samsom is een onderdeel van de ledenvergadering van de Alkmaarse PvdA. Het deel met Diederik Samsom begint rond 20.30 uur. Hij wil in gesprek gaan over wat er de afgelopen tijd goed is gegaan. Over wat er beter kon. En vooral over de dromen, ambities en plannen voor de toekomst.

Ik nodig u als bestuurslid van een PvdA-afdeling in de regio van harte uit voor de ontmoeting met Diederik Samsom. De bijeenkomst  mag ook onder de aandacht van uw leden gebracht worden. Ook kunt u in de lokale media mogelijk aandacht vragen voor de avond.

In het algemeen is er voldoende parkeerruimte rond het wijkcentrum.