21 januari 2014

Debat Ondernemerskring

Wij informeren u graag over de thema’s die aan bod komen en aan de hand van
stellingen aan u zullen worden voorgelegd. De thema’s zijn:

– Infrastructuur/bereikbaarheid
– Veiligheid en promotie bedrijventerreinen
– Werkgelegenheid