1 februari 2014 | Alkmaar

Bijeenkomst over de toekomst van de jeugdzorg in de regio Alkmaar

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 februari 2014 organiseert de PvdA een bijeenkomst over de toekomst van de jeugdzorg.

Gemeenten krijgen in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. Wat de PvdA betreft is dit een grote stap vooruit omdat de hulp aan gezinnen nu dichtbij georganiseerd wordt. De decentralisatie van de jeugdzorg is ook een grote uitdaging. In de regio Alkmaar maken 9.000 gezinnen gebruik van jeugdzorg en wordt op dit moment circa 50 miljoen euro per jaar uitgegeven aan de jeugdzorg. Om de jeugdzorg in de toekomst goed te organiseren is het van groot belang dat alle partijen; ouders, kinderen, instellingen, scholen, politieke organisaties etc. met elkaar in gesprek zijn en met elkaar in gesprek blijven.

We dagen de aanwezigen uit om hun bril van hulpverlener, ambtenaar, politicus etc. af te zetten en na te denken over de vraag; stel; het is jouw kind? Hoe zou je dan willen dat de jeugdzorg georganiseerd wordt?

Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers aanwezig van o.a. Parlan, de Opvoedpoli, GGD, de Eigen Kracht Centrale, onderwijs en de gemeente Alkmaar. Vanuit de politiek zijn o.a. Christiaan Kwint, wethouder jeugdzorg van Groen Links in Heerhugowaard en Loes Ypma, Tweede Kamerlid van de PvdA aanwezig.

Praktisch

Locatie: Unieke zaken, Pettemerstraat 35-37, Alkmaar

Datum: Zaterdag 1 februari 2014

Tijd: 09.45 tot 12.00