11 december 2013 | My Health Club, Oosttangent 4,

Leden Vergadering

Vaststelling Verkiezingsprogramma 2014 -2018

Graag uw wijzigingsvoorstellen en aanvullingen voor 8 december doorgeven aan de secretaris van het afdelingsbestuur.

Vaststelling kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2014.