Heerhugowaard: Sterker en Socialer

Sociale rechtvaardigheid, bestaanszekerheid, solidariteit, vrijheid en democratie zijn onze kernwaarden. Deze idealen streven we iedere dag na.

PvdA zet zich in voor mensen met een beperking

door Stefan Brau op 30 juni 2016

De PvdA heeft een motie ingediend die unaniem aangenomen is om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Met de app “ongehinderd” kunnen zij, die bijvoorbeeld een lichamelijke beperking hebben, beter hun weg vinden in Heerhugowaard. In één oogopslag valt te zien welke gebouwen goed toegankelijk zijn. Deze motie werd unaniem gesteund: Motie

lees verder »

Salaris HVC directeur

30 juni 2016

  Wellicht heeft u gelezen dat het inkomen van de directeur van de HVC ruim boven de ‘Balkenende-norm’ is. Dit vinden wij onverteerbaar. Om die reden hebben wij een  motie ingediend samen met de SP om dit in de toekomst te voorkomen . Het NHD heeft helaas gesteld dat dit een SP motie is. Om

lees verder »

Algemene Beschouwingen

30 juni 2016

‘De aandacht verschuift expliciet naar de vraag en behoefte van de inwoners en naar de rolverdeling hierin tussen instellingen, inwoners, bedrijven en overheid’, stelt dit college, met grote letters, vast in deze voorjaarsnota 2016 Een stelling waar wij ons van harte bij aansluiten. Het verschil zit ‘m echter in de wijze waarop je dat wilt

lees verder »

Te Breken Belofte?

door Jaap Koppelaar op 12 juni 2016

NHD-artikel van 9 juni 2016: ‘Deze week maakte de AVVN Dickhoff uit voor ’wethouder met slappe knieën’, omdat hij zich niet houdt aan de belofte aan de 48 tuinders om hen aan iets nieuws te helpen.’ En: ‘Volgens Dickhoff zijn intussen de tijden veranderd. ,,Moet je nog wel investeren in het gedachtegoed van 2011?”, zo

lees verder »

Nieuwbouw van het MCA: besluit na besluit…

9 december 2015

Het bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar neemt waarschijnlijk volgende week een finaal besluit over nieuwbouw en vestigingsplaatsen van een of meer gebouwen. De fractieleden van de PvdA in Heerhugowaard betreuren de gang van zaken en zijn van mening dat niemand wijzer is geworden van deze ja-nee-aanpak en het tempo in de besluitvorming. En dat

lees verder »